ZEMLJA ZA BONSAJE

Zemlja za bonsaje

Življenje bonsaja je omejeno na rast v relativno majhni količini zemlje. Od njene kvalitete sta zelo odvisna bonsajeva rast ter razvoj. Skozi substrat v posodi se drevo oskrbuje z vodo ter hranili. Zato mora biti posajeno v dobro, kvalitetno bonsajsko zemljo.

Lastnosti dobre zemlje za bonsaje:

  1. DOBRA VODNA RETENCIJA – zemlja mora biti sposobna zadržati zadostno količino vode za oskrbo bonsaja med dvema zalivanjema;
  2. DOBRA PREPUSTNOST – višek vode se mora skozi zemljo takoj odteči iz posode;
  3. DOBRA ZRAČNOST – brez prašnatih delčkov, manjših od 1 mm, ki zamašijo prostorčke med večjimi delci in koreninami.

Dobro strukturna zemlja, ki vsebuje veliko anorganskih delcev (pesek, vulkanski pesek, kremenova mivka …) omogoča hitro odvajanje vode in kontinuiran pretok zraka do korenin. Pretežno organske mešanice praviloma tega ne omogočajo, kar vodi h gnitju korenin.

Posamezne vrste zahtevajo različne mešanice substratov. Za vse velja zgoraj napisano, vendar se zahteve po zračnosti, vodni retenciji in prepustnosti od vrste do vrste razlikujejo.
Bori in brini, na primer, potrebujejo manj vode od večine vrst, zato mora biti substrat zelo drenažen in zračen, praktično uspevajo v samem pesku. Nasprotno pa cvetoči bonsaji in sadne vrste potrebujejo za razvoj veliko vlage, torej zemljo z visoko vodno retencijo.

Organske ali anorganske mešanice
Organska masa odmrlih rastlin – šota, humus ali lubje so organske komponente. Slabosti teh so, da ob dolgem deževju ali preobilnem zalivanju zadržijo preveč vode. Če pa se presušijo, jih je zelo težko primerno namočiti. Velik problem predstavlja tudi razpadanje na vedno manjše delce, ki zemljo zbijejo in uničijo vse njene dobre lastnosti. Najboljša organska komponenta za mešanico bonsajev je kompostirano mleto lubje, brez delčkov, manjših od 2 mm. Lubje razpada zelo počasi, zadržuje vlago, oblika pa omogoča dober pretok zraka.

Anorganske komponente so vulkanski pesek, kremenova mivka, žgana ilovica, pesek in perlit. Njihova prednost je, da obdržijo dobro strukturo daljši čas. Ob zalivanju vežejo določeno količino vlage, višek pa hitro odteče skozi luknje v posodi.

Akadama je japonska pečena glina, posebej narejena za sajenje bonsajev. Glede na območja gojenja, prodajajo Akadamo različnih trdot. Za naše razmere je edino primerna Akdama HARD, to je dvakrat pečena glina. Največ jo uporabljajo japonski mojstri. Večino bonsajev sadijo v čisto Akadamo brez dodatkov.

Kaj je torej najboljša mešanica zemlje za bonsaje? Enotne dobre mešanice za vse bonsaje NI! Sestavo pogojujejo lokalne klimatske razmere, količina dežja, način zalivanja in seveda drevesne vrste, njihova velikost, faza razvoja …
Omenjena dejstva, lastne izkušnje in napotki izkušenih bonsajistov naj bodo vaše vodilo pri sestavi primernih substratov.
V našem centru dobite vse organske in anorganske komponente, ki jih potrebujete. Prav tako tudi razna sita in dozirne ročke, potrebne za mešanje in delo pri presajanju.

Comments are closed.