Izobraževanje

V okviru mednarodne šole PROGETTO FUTURO

Tematske delavnice

Namenjene so bonsajistom, ki želijo podrobneje spoznati posebnosti posamezne vrste ali se  naučiti naprednejših in zahtevnejših  tehnik oblikovanja bonsajev.. Delavnice so eno ali dvodnevne, udeleženci delajo na svojem materialu – drevesni vrsti.

 

Comments are closed.