Delavnice

Delavnice in predavanja

Namenjene so bonsajistom, ki želijo podrobneje spoznati posebnosti posamezne vrste ali se ob pomoči strokovnjaka naučiti naprednejših tehnik oblikovanja in vzgoje bonsajev. Delavnice so eno ali dvodnevne, udeleženci delajo na svojem materialu – bonsaju, predbonsaju, jamadoriju.

Delavnice potekajo pod vodstvom  izkušenih bonsajistov, domačih in tujih.

Comments are closed.